Naar partners

LPMW Lasinstituut

Absolute meerwaarde is de hechte samenwerking met De Groot LPMW Lasinstituut, waardoor we personeel kunnen testen op hun competenties, opleiden en/of certificeren alvorens wij ze bemiddelen.