Naar actueel

Hypotheek mogelijk voor bijna alle uitzendkrachten

Vanaf nu is het voor bijna alle uitzendkrachten mogelijk een hypotheek aan te vragen. Sinds twee jaar is het al mogelijk voor veel uitzendkrachten om een hypotheek aan te vragen via een perspectiefverklaring bij een groot aantal geldverstrekkers, maar vanaf nu is dit voor bijna alle flexkrachten door middel van de Externe Perspectief Taxateur. 

Perspectief Taxateur

De afgelopen twee jaar was het mogelijk om een Perspectiefverklaring aan te vragen, wanneer je werkzaam was bij een gecertificeerd uitzendbureau. De hypotheekaanvraag werd dan beoordeeld door een door het uitzendbureau intern aangestelde Perspectief Taxateur. 

Vanaf nu is dit niet meer nodig. Het is namelijk mogelijk om via een gecertificeerde externe organisatie de Perspectiefverklaring aan te vragen, waardoor uitzendbureaus geen eigen taxateur meer aan hoeven te stellen, maar de externe Perspectief Taxateur kunnen inschakelen. De aanvraag wordt op dezelfde wijze beoordeeld en draagt bij aan meer zekerheid voor de uitzendkrachten. De NBBU is de initiatiefnemer in dit verhaal. 

Wat zijn de voorwaarden? 

Om een aanvraag in te kunnen dienen is het verplich dat de uitzendkracht minimaal 52 weken beoordeelbare werkervaring heeft. Op basis van gegevens uit zijn of haar dossier, een gesprek met een consulent en de score van een scan van de arbeidsmarkt, wordt de uitzendkracht beoordeeld op toekomstige inzetbaarheid. Zo wordt er gekeken of er de komende jaren sprake is an een constant inkomen. Samen met een werkgeversverklaring kan de uitzendkracht naar een van de vele hypotheekverstrekker voor het aanvragen van een hypotheek

Bron: NBBU 16 juli 2019