Naar actueel

Ontwikkeladvies voor 45-plussers!

De doelgroep voor de subsidieregeling omtrent ontwikkeladvies is uitgebreid. In 2019 kan (bijna) iedere 45-plussers ontwikkeladvies van een loopbaanadviseur krijgen.

Voorheen gold de subsidie voor ontwikkeladvies voor 45-plussers voor een selecte groep, werkzaam als schoonmakers, secretarieel personeel en verkoopmedewerkers. Nu in 2019 is het voor (bijna) alle 45-plussers mogelijk om van deze subsidieregeling gebruik te maken. Er gelden nog altijd wel een aantal voorwaarden aan het krijgen van de subsidie. Zo moet je minimaal 12 uur per week werken om er gebruik van te mogen maken en als je langdurig ziek bent, kom je ook niet in aanmerking. Daarnaast kom je niet in aanmerking als je beroep kunt doen op de voorzieningen in verband met een reorganisatie. Kom jij wel in aanmerking? Dan kun je je aanvraag indienen tot 10 januari 2020 via het Subsidieportaal Uitvoering van Beleid.

Het ontwikkeladvies is bedoelt om samen met een loopbaancoach te kijken naar je huidige competenties, kwaliteiten en vaardigheden en hoe je deze bij een toekomstige werkgever in kan gaan zetten. Hierbij wordt er een ontwikkelplan opgesteld met daarin een aantal acties die je zullen helpen om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en zo aan het werk te blijven tot je pensioen.

Managers kunnen dit jaar ook profiteren van de regeling door middel van een cursus ontwikkeladvies. Hierin leren ze bijvoorbeeld hoe ze een werknemer optimaal kunnen begeleiden bij zijn of haar ontwikkeltraject en kunnen ze hun kennis over de ontwikkelingen binnen de branche en arbeidsmarkt verbreden.

(bron: HR Rendement)