Naar actueel

Loonsverhoging voor werknemers in de metaal

Vakbonden en werkgevers hebben eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 150.000 medewerkers in de metalektro. De overeenkomst volgt op een maandenlange stakingsgolf bij Fokker, VDL Nedcar, ASML, DAF en tal van andere metaalbedrijven.

 

Honderd procent zekerheid over de goede afloop is er nog niet, de nieuwe cao betreft een principeovereenkomst. De achterban van vakbonden FNV, CNV, De Unie en VHP2 moet nog instemmen met het onderhandelingsresultaat, maar de kans dat de leden akkoord gaan, lijkt groot. 

In het akkoord is een loonsverhoging in drie stappen afgesproken. Werknemers krijgen er vanaf 1 februari met terugwerkende kracht 3,5 procent loon bij. Daar komt in augustus 58 euro bruto bij, en  begin volgend jaar 116 euro bruto. Minimaal 3000 uitzendkrachten ontvangen bovendien een vast contract. Afspraken zijn verder gemaakt om oudere werknemers korter te laten werken met behoud van pensioenrechten.

De metaalsector kampte sinds juni vorig jaar met talloze stakingen. De gemoederen liepen dikwijls hoog op, waarbij werkgevers actievoerders verweten onverantwoord bezig te zijn. Bonden klaagden over een gebrek aan inschikkelijkheid bij ondernemers. Eind november drongen 150 metaalwerkers zelfs de burelen van werkgeversclub FME binnen.  Vakbond FNV sprak van een ‘sit-in’, maar het FME-personeel ervoer de protestactie als intimiderend. 

Verbod

VDL Nedcar dwong in Januari bij de rechter een verbod op stakingen af, omdat de acties de werkgelegenheid bij de Limburgse autofabriek in gevaar brachten. Chipmachinemaker ASML overwoog ondertussen een eigen cao uit ongeduld om de voortdurende patstelling.

,,De totstandkoming was moeizaam en dat heeft impact gehad op bedrijven en medewerkers, maar nu kunnen we verder’’, reageert voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van FME. In de ogen van FNV bewijst de overeenkomst juist dat staken loont. ,,Zonder de druk van die vele tienduizenden stakers die trots zijn op hun sector en hun werk, was dit akkoord er nooit gekomen’’, aldus onderhandelaar Petra Bolster.

Bron: AD